KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ

KISALTMALAR GİRİŞ ALACAKLARIN NİTELİĞİ VE GENEL OLARAK ÖDENMESİ ARTIK DEĞER VE DEĞER ARTIŞ PAYININ TALEP EDİLEBİLECEĞİ ZAMAN 3.KARŞILIKLI ALACAKLARIN TAKAS…

Okumaya Devam Et →

HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (AYDINLATILMIŞ ONAM)

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR.. 1 GİRİŞ. 2 1.AYDINLATMA. 3 AYDINLATMA ÇEŞİTLERİ 7 Otonomi (Karar) Aydınlatması 7 Teşhis Aydınlatması: 8 Süreç Aydınlatması: 8…

Okumaya Devam Et →

TEDAVİ SÖZLEŞMESİNİN BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

İçindekiler KISALTMALAR. 1 TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 2 TEDAVİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 2 1) İş Sözleşmesi: 2 2) İstisna…

Okumaya Devam Et →

Poliçenin Zorunlu Unsurları, Poliçede Vade ve İbraz Türleri, Poliçede Ödememe Sonuçları

Keşidecinin, muhataba poliçede gösterilen lehtar veya emrine, gösterilen vadede belirli bir meblağı ödeme emrini, kanunun aradığı şekil şartlarına da uymak…

Okumaya Devam Et →

Belirlilik İlkesi Açısından Bağımsız ve Sürekli Haklar

  İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BELİRLİLİK İLKESİ. Alacak Açısından Belirlilik İlkesi Rehin Konusu Açısından Belirlilik İlkesi III.       REHİN HUKUKU AÇISINDAN BAĞIMSIZ VE…

Okumaya Devam Et →