Ziyaret ve Kullanım Şartları

 

Bu internet sitesinin ziyaretçileri, aşağıda belirtilen Hukuki Uyarılar ile Ziyaret ve Kullanım Şartlarına uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Sitede bulunan her türlü bilgi ve materyal DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır; sunulan hiçbir bilgi hukuki danışmanlık veya hizmet mahiyetinde değildir.

Bu sitedeki bilgiler Avukatlık Meslek Mevzuatına ve Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kurallarına sıkı sıkıya bağlı ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, reklam veya iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile veya böyle bir sonuç doğuracak nitelikte kullanılamaz.

Bu internet sitesindeki tüm bilgiler ve bu bilgilere ilişkin her türlü yasal haklar münhasıran DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’na aittir ve bu bilgilerin değiştirilerek veya kaynak gösterilerek kullanılması dahi hukuki bir ihlal oluşturacaktır. DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık bu ve benzeri ihlali yapanlara karşı hukuki yollara başvurulacaktır. Bu sitede bulunan her türlü yazılı ve görsel materyal ve bilgi ile Büro logosuna ilişkin fikri hakları da DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’na ait olup, önceden yazılı onay olmadıkça kopyalanamaz ve hiçbir şekilde kullanılamaz.

Bu sitede sunulan hiçbir bilgi hukuki tavsiye veya mesleki görüş niteliğinde değildir; bu şekilde yorumlanamaz. Bu bilgilerin sitede yer alması ve herhangi bir surette iletilmesi dahi hiçbir şekilde ve anlamda avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden, ziyaretçiler bu bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler.

Bu internet sitesine link yaratmak, DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun önceden yazılı izni bulunmadıkça yasaktır. Bu sitede bulunan bilgilerin tamamı ticari olmayan amaçlarla sunulmuştur. Site ziyaretçileri bilgilerin yanlış veya eksik olabileceğini, güncel olmayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedirler. Bu bakımdan, kendilerinin bu bilgiler sebebiyle bir zarara uğradıklarını iddia edemezler. DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık bu sitede sunulan bilginin içeriği ya da ziyaretçilerin bu internet sitesine dayanarak gerçekleştirdiği eylemlerden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hukuki Statü

DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun Farklı Şehirlerdeki Çalışmalarının Hukuki Statüsü

DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde uzun süredir birlikte hizmet verme deneyimine sahip, benzer iş alanlarında ve benzer sektörlere hizmet veren; benzer standart, uzmanlık ve değerleri paylaşan, önde gelen bağımsız hukuk bürolarının bazı işlerde birlikte hizmet üretebilmek amacıyla entegrasyonu ile oluşmuş bir çözüm ortaklığı ağıdır. Bu Hukuk Büroları çözüm ortaklığı altındaki hukuk büroları farklı coğrafi bölgelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık ihtiyacı bulunan Müvekkillerine bu çözüm ortaklığının sağladığı yakın işbirliği içerisinde entegre bir hizmet üretebilmektedirler.

DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık çözüm ortakları, Ülkemizde halen mevcut bulunan Avukatlık Mesleki Düzenlemeleri nedeniyle, kendisi bağımsız bir tüzel veya hukuki kişiliğe sahip olmayıp; bu çözüm ortaklığı bünyesinde yer alan tüm hukuk Büroları, ilgili Mesleki Mevzuatın getirdiği zorunluluğa uygun olarak, kendi bağımsız hukuki ve profesyonel kimliklerine sahip olarak, Bağımsız Baro ve Vergi kayıtları altında faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Farklı şehirlerde, o şehirde bulunan Barolara kayıtlı ve kendilerine ait bağımsız vergi kayıtları ile faaliyet gösteren bu hukuk büroları arasında, burada belirtilen mesleki işbirliğinin ötesinde, hiçbir surette iş ortaklığı, adi ortaklık, hissedarlık, temsilcilik, kazanç veya gelir paylaşımı veya başkaca bir hukuki, mali, finansal veya başka surette bir ilişki ve bağlantı bulunmamaktadır. Tüm Hukuk Büroları tam bir bağımsızlık içerisinde mesleki çalışmalarını sürdürmektedirler. Her bir bağımsız hukuk bürosunun hukuki, mali, finansal ve mesleki sorumluluğu da münhasıran kendi müvekkilleri, kendisi tarafından bizzat verilmiş hizmetler, kendi ekibi ve personeli ile sınırlı olup, DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık çözüm ortağı altında yer alan diğer hukuk bürolarının veya çözüm ortaklığının kendisinin bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu ve bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu sitede çalışma ekibi içerisinde anılan avukat ve diğer kişiler de bu farklı şehirlerdeki bağımsız hukuk bürolarından birisinde hizmet sunmakta olup; yukarıda bahsi geçen işbirliği ve entegre hizmet üretme kapasitesini yansıtmak üzere sitede tek bir listede toplanmıştır. Bu avukatlar ve kişiler sadece bağlı bulundukları Baronun bulunduğu şehirde ve o şehirdeki hukuk bürosunda faaliyet göstermekte olup, birden fazla şehirde fiilen de olsa hiç bir mesleki çalışmaları sözkonusu değildir. Bu sitede bu isimlerin birlikte yer alması hiçbir surette avukatların birden fazla şehirde ofis açarak veya fiilen faaliyet gösterdikleri anlamına gelmez, bu şekilde anlaşılamaz ve yorumlanamaz ve bu çalışanlar ile, Baroya bağlı bulundukları şehirdeki DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çözüm ortağı ofisi dışındaki diğer hukuk büroları arasında hiçbir iş, hizmet, çalışma, istihdam, işçi-işveren, ortaklık veya başka surette bir hukuki, mali veya finansal bağlantı söz konusu değildir.

Yukarıda izah edilen şekilde,

Bu sitede ifadesini bulan DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık, sadece Antalya Barosuna Kayıtlı olarak faaliyet gösteren İbrahim Dağlı Avukatlık Bürosundan ibarettir. Bu bakımdan bu web sitesiyle alakalı her türlü hak Av. İbrahim Dağlı tarafından eksiksiz olarak kullanılabilmekle birlikte, DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun bu siteden kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluğu ise, sadece kendisinin ve bordrosundaki ekibinin bizzat ve doğrudan fiilleriyle ve mesleki çalışmaları ile sınırlıdır. DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve Av. İbrahim Dağlı, DAĞLI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çözüm ortaklığı içerisinde yer alan diğer hiçbir hukuk bürosunun veya avukatın sorumluluğuna ortak olmamakta, bu çerçevede hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.